Vrienden van Push
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

Vrienden van PushBinnen de hockeyvereniging Push is al lange tijd een speciale club actief, namelijk de stichting Vrienden van Push.

De stichting "Vrienden van Push” is opgericht in 1990, en heeft als doel om de vereniging Push te stimuleren en te ondersteunen. De stichting streeft dit doel na door het ondersteunen van de vereniging bij de aanschaf van zaken, die de hele vereniging ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn de fotowand in het clubhuis, de geluidsinstallatie in het clubhuis, dug-outs van Veld 4 en 5, balken voor buiten, ons nieuwe interieur, maar ook door het, vanaf het begin van het bestaan, sponsoren van een reclamebord op het hoofdveld.

Je kunt de stichting ondersteunen door donateur te worden. Dit houdt in, dat je een jaarlijkse donatie doet. Het bestuur van de stichting ziet er op toe, dat dit bedrag minder dan geïndexeerd wordt. Het donatiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

oDoor het jaar heen worden er een aantal activiteiten voor u georganiseerd, die de onderlinge samenhang tussen de Vrienden actief houdt. Bourgondisch is daarbij het centrale thema.
oDaarnaast geeft een donatie het recht, om één persoon aan te wijzen, waarvoor de stichting de contributie aan Push betaalt.

Aangezien we graag het aantal donateurs willen vergroten, wordt u allereerst uitgenodigd, om bij interesse in het donateurschap van de stichting, vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. 

Uw interesse kunt u kenbaar maken bij Gert-Jan de Moor (voorzitter) of bij Eric Hengst (penningmeester). Wij kunnen u desgewenst ook van extra informatie voorzien.