Contributie
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

Contributie

Mocht u voor uzelf of uw kind de financiën niet hebben om het lidmaatschap te betalen? ga naar het Jeugdfonds Breda | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) of Volwassenenfonds sport en cultuur Gemeente Breda - Volwassenenfonds en doe een aanvraag via je intermediair of neem contact op met het Jeugd- of Volwassenenfonds Sport en Cultuur. 


Contributie en toeslagen 2023 - 2024

Voor seizoen 2023-2024 zijn de volgende bedragen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering:

Categorie leeftijd contributie inschrijfgeld
O6-jeugd 2023-2024 3 t/m 5 175 45
O8-jeugd 2023-2024 6 t/m 7 190 65
O9-jeugd 2023-2024 8 t/m 8 280 65
O10-jeugd 2023-2024 9 t/m 9 340 65
O12 t/m O18-jeugd 2023-2024 10 t/m 17 365 65
Jong senioren 2023-2024 18 t/m 24 350 0
Senioren 2023-2024 25 t/m 65+ 395 0
Niet-spelend  0 t/m 65+ 110 65
LG, G en E Hockey 0 t/m 65+ 150 65
Trainend E t/m A-jeugd 8 t/m 17 190 65
Trimhockey 18 t/m 65+ 220 65
Donderdagavond Dames Competitie 18 t/m 65+ 265 0
Trainend senioren  18 t/m 65+ 220 0
Walking Hockey 60 t/m 65+ 165 45
Studenten maandag  18 t/m 25 195 0
Toeslagen
Prestatie Plus toeslag O16-2 0 t/m 65+ 50
Prestatie O18-O12** 0 t/m 65+ 25
Tophockey toeslag O12-1 10 t/m 12 215
Tophockey toeslag O12-2  10 t/m 12 130
Tophockeytoeslag O14-2 12 t/m 14 175
Tophockeytoeslag O14-1  12 t/m 14 250
Tophockeytoeslag O18 + O16 13 t/m 17 300
1/2 seizoen Spelend* 18 t/m 65+ 205 0
1/2 seizoen Trainend* 18 t/m 65+ 140 0
Duo-lidmaatschap*** 18 t/m 65 275 0
* geldt alleen voor leden die een half seizoen  op stage gaan /buitenland reis
Dit moet voor aanvang van 't seizoen aangevraagd worden bij de ledenadministratie
**  teams die minimaal 2e klasse  spelen bij aanvang seizoen 23-24
*** ieder duo-lid mag 50% van de wedstrijden spelen, verdeeld over het hele seizoen, en het hele seizoen trainen. Een duo-lidmaatschap moet elk jaar vóór aanvang van het seizoen opnieuw worden aangevraagd.
aantal trainingen
JO14-3 2
JO16-3 2
JO18-2 (1e klasse) 2
JO18-3 2
MO12-3 2
MO14-3 2
MO14-5 2
MO16-3 2
MO18-2 2

De peildatum van de KNHB-leeftijd is 1 oktober.

Wie eerder lid is geweest van Push en opnieuw lid wordt, betaalt geen inschrijfgeld.

Met vragen over uw lidmaatschap en/of contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie via e-mail: [email protected]


Betaling

De betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso of per iDeal. Als niet op tijd wordt betaald worden aanmaningskosten in rekening gebracht (Huishoudelijk reglement art. 3 lid 5).

Wanneer inning door de penningmeester niet mogelijk blijkt, wordt de inning
overgedragen aan een incassobureau.

De bijkomende kosten voor het incassobureau zijn voor rekening van het lid
en is het bestuur gerechtigd een schorsing op te leggen.


Gezinskorting

Aantal gezinsleden Korting totale contributie
4 10%
5 of meer 15%

Voorwaarden voor de gezinskorting:

- Woonachtig op één adres
- Geen korting op inschrijfgeld, toeslagen, zaalcontributie etc.
- Niet-spelende leden worden niet meegeteld
- Geldt alleen bij volledige seizoen lidmaatschappen
- Bij te laat betalen vervalt de volledige gezinskorting


Korting indien je nieuw lid wordt halverwege het seizoen
(na 1 januari)

Indien je lid wordt na 1 januari wordt er een periodekorting toegepast.
Het inschrijfgeld ben je  volledig verschuldigd.

 Zaalhockey

De zaalhockeytoeslag is afhankelijk van het aantal deelnemers, en de totale
kosten voor o.a. zaalhuur.

De kosten worden naar gebruik aan de deelnemers in rekening gebracht
(Huishoudelijk reglement artikel 3 lid 1).

Bijdrage contributie vanuit Jeugdsportfonds (JSF)

Wanneer ouders/verzorgers van kinderen van 4 t/m 17 jaar een krappe
financiële situatie kennen, kunnen zij profiteren van het Jeugdsportfonds.
Een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds dient door de ouders/verzorgers
via een intermediair aangevraagd te worden (ieder seizoen opnieuw!).
Klik hier https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
voor meer informatie.