Nieuwsbericht
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 
Nieuws

Bestuursmededeling: Nieuwe Coronamaatregelen

Nieuws afbeelding 24-9-2021
Beste leden en ouders / verzorgers van leden, vrijwilligers en bezoekers, 

De persconferentie van 14 september j.l. is de inleiding geweest tot nieuwe coronamaatregelen die per 25 september in werking treden. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze hockeyclub en met deze brief willen wij u graag duidelijkheid geven over de veranderingen die zullen optreden op het Pushpark en wanneer wel en niet een coronatoegangsbewijs nodig is.

Een coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een officiële negatieve coronatest. In het algemeen betekent dit: 

• De verplichting voor 1,5 meter afstand wordt losgelaten. Geef elkaar vooral de ruimte wanneer daar behoefte aan is. 
• Bij professionele sportwedstrijden wordt van publiek een coronatoegangsbewijs verlangd. In de hockeysport is alleen de landelijke hoofdklasse competitie als professioneel geclassificeerd. Let op: dit geldt niet voor Push D1 en H1 (overgangsklasse).
• Voor het nuttigen van eten en drinken binnen is een coronatoegangsbewijs nodig. 
• Voor het afhalen van eten en drinken en buiten nuttigen is geen coronatoegangsbewijs nodig. 
• Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het zitgedeelte is ook geen coronatoegangsbewijs nodig. 

Wat betekent dit voor BHV Push en PushPark? 

• Voor het bezoeken van het PushPark en alle wedstrijden van Pushteams is geen coronatoegangsbewijs nodig.
• Ook voor toiletten, kleedkamers en de koffieautomaat beneden is geen coronatoegangsbewijs nodigd.
• Het horecagedeelte in het clubhuis is gescheiden in twee delen: een afhaalgedeelte en een zitgedeelte. De bar en de broodjesbar behoren bij het afhaalgedeelte, daar is geen coronatoegangsbewijs voor nodig. Voor het zitgedeelte is wel een coronatoegangsbewijs benodigd. Omdat er geen bediening is voor het zitgedeelte, zal aan de bar bij de bestelling worden gevraagd of u binnen gaat zitten, of dat u afhaalt en/of buiten gaat zitten. Indien u gebruik maakt van het zitgedeelte zal bij de bestelling aan de bar worden gevraagd naar uw coronatoegangsbewijs. Om toegang te krijgen tot het zitgedeelte dient iedereen boven 13 jaar twee items te laten zien: een coronatoegangsbewijs via de coronacheckapp én een identiteitsbewijs

Deze maatregelen kunnen er helaas wel toe leiden dat het bestellen aan de bar meer tijd in beslag neemt. Wij vragen uw begrip voor de uitvoering en eventuele effecten van deze maatregelen. 

Hopelijk zien we u snel op het veld of langs de lijn en kunnen we samen weer genieten van mooie wedstrijdweekenden! 

Met sportieve groet, 

Bestuur BHV Push